Moscow, Novodanilovskaya Emb, 6, Bld. 2
бизнес отель